Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Katolický kostel v obci Svatá Helena


Katolický kostel - historie

Stavba katolického kostela proběhla v letech 1875-1879. Kostel byl zasvěcen Svaté Heleně a byl slavnostně vysvěcen v r. 1879. Slavnosti se účastnil i český děkan František Unzeitig.
Kostel nahradil malou kapličku, která sloužila věřícím od roku 1852. Kostel je velmi dobře udržován z prostředků věřících, v poslední době na opravu významně přispívá i obecní úřad v Coronini.
Katolíci dnes spadají do farnosti Moldova Nouă. Tuto farnost má na starosti rumunský kněz Petru Rebegilă. Na vesnici dojíždí pravidelně zhruba dvakrát do měsíce.
V době jeho nepřítomnosti se o bohoslužby starají dva místní modliči: Karel Pek a František Štěpnička.

Nejnovější události z katolického kostela

 

1. přijímání dětí

21. červenec 2009 byl pro sedm dětí velmi významný den. Děti poprvé vykonaly SVÁTOST SMÍŘENÍ, na kterou se dlouho připravovaly. Oporou jim byli rodiče, paní učitelka Sofi Štěpničková i pan farář Petru Rebegilă. V duchovním životě věřících katolíků je tato událost velmi důležitá. Děti se tímto krokem vědomě zavázaly k dodržování Desatera Božích přikázání. 

Nové vysvěcení katolického kostela

Důležitá událost proběhla 18. srpna 2009. Opravený katolický kostel byl nově vysvěcen. Ke slavnosti byl přizván biskup z Temešváru Martin Ross, slavnostní bohoslužbu společně sloužilo několik kněží z okolních farností. Slavnost měla velmi důstojný průběh, místní mládež byla oblečena do tradičních lidových krojů. Po mši byl pro pana biskupa i pro přítomné kněze uspořádán oběd v budově místní školy.

Několik fotografií ze slavnostních chvil.
(kliknutím na obrázek zvětšíte do plné velikosti)

Starší ministranti už mají své nástupce
Starší ministranti už mají své nástupce
Příprava sedmi dětí byla především na panu faráři a paní učitelce S. Štěpničkové
Příprava sedmi dětí byla především na panu faráři a paní učitelce S. Štěpničkové
Helenské ženy a dívky v tradičních slavnostních krojích
Helenské ženy a dívky v tradičních slavnostních krojích
Místní modlič F. Štěpnička a pan farář P. Rebegilă vítají biskupa
Místní modlič F. Štěpnička a pan farář P. Rebegilă vítají biskupa
Děkan V. Mašek, pan farář J. Přelouček a gernický B. Pălie
 Děkan V. Mašek, pan farář J. Přelouček a gernický B. Pălie
Vzácný host: temešvárský biskup pan Martin Ross
Vzácný host: temešvárský biskup pan Martin Ross

Křížek - ilustrační foto

Další nabídka
Duchovní život

Baptistická modlit.

Fotogalerie

Katolický kostel zasvěcený Svatému Václavu
Hlavní oltář, obrazy od malíře Josefa Řeháka z Bigeru

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]