Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Historie školy v obci Svatá Helena


První zděná školní budova byla postavena až v roce 1852. K ní byla zároveň připojena kaple s oltářem a obrazem Sv. Heleny. To však byla škola pro děti katolíků. Evangelíci si postavili vlastní školní budovu v letech 1855-1856. Kolem roku 1900 došlo ke sloučení obou škol, evangelická škola zanikla. Od té doby se již vždy učilo společně bez ohledu na náboženství.
K vyučování sloužily dvě školní budovy, které se dodnes nacházejí v centru obce. V 80. letech minulého století už byly budovy nevyhovující a se děti do nich nevešly. Bylo nutno vyučovat na směny. Po svržení Ceauşescova komunistického režimu v roce 1990 začala do vesnic proudit pomoc z České republiky. Bylo rozhodnuto, že je nutné vystavět novou školní budovu.

V nové škole bylo zahájeno vyučování ve školním roce 1998-1999. Budova je prostorná, světlá. Je v ní prostor pro 8 tříd, je tu mateřská škola, počítačová učebna, knihovna, vybavená sborovna i nedokončená tělocvična. Budova je vybavena ústředním topením s kotlem na spalování dřeva.

 

Současnost a působení učitelů z České republiky


Dnes se ve škole učí česky všechny předměty v 1. - 4. třídě. Děti mají navíc hodiny rumunštiny. Od 5.-8. třídy se už vše učí rumunsky, navíc jsou naopak hodiny českého jazyka. Jinak je skladba předmětů i hodinové dotace podobné jako v České republice.
Bohužel ve škole začínají scházet děti … V době, kdy se rozhodovalo o nutnosti výstavby nové školní budovy, bylo na Sv. Heleně kolem 140 školních dětí. V roce 2000 už bylo školáků jen kolem 80, školní rok 2007-2008 zahájilo už jen 30 školáků a 16 dětí z mateřské školy. To jen dokazuje, jakým tempem pokračuje odchod místních obyvatel do Čech. A není naděje, že by se v budoucnu situace zlepšila.

Pomalu nastává čas přemýšlet, k jakým účelům moderní budovu dále využívat …

Křížek - ilustrační foto
Takto vypadal interiér v‘ech ‘kol je‘tě před 10 lety
Nová ‘kola

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]