Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Starší události ze školy v obci Svatá Helena


Jarní soutěžení

 I na jaře 2009 se uskutečnilo několik již tradičních dětských soutěží.

Tak jako každoročně, i letos zorganizovalo rumunské Ministerstvo školství (MECI) olympiádu ve slovanských jazycích. Soutěž byla určena žákům 7. a 8. tříd. Župní kolo se konalo koncem února na Gerniku a podle výsledků byli vybráni žáci a žákyně na celostátní kolo. To proběhlo mezi 14. a 18. dubnem 2009 v župním městě Reşiţa. Naši školu reprezentovali Joza Eliáš a Franta Merhaut ze sedmé a Anička Rothová a Barči Hruzová z osmé třídy. Výsledky našich dětí i bližší informace o akci si můžete najít v jarním čísle našeho školního časopisu Helenské sluníčko.

Další soutěžení proběhlo v květnu 2009. V tomto měsíci se uskutečnily dokonce dvě dětské soutěže, jejichž garantem byl DSSČR.

První akce měla název „Să ne iubim limba maternă” a konala se 9. května 2009 v české vesnici Eibenthal. Byla určena dětem ze 3. - 6. tříd, které měly reprezentovat své vesnice v soutěži z českého jazyka. Do eibenthalské školy dorazili soutěžící od nás ze Svaté Heleny, z Gerniku, Rovenska a samozřejmě domácí eibenthalští. Celkem se sešlo na 50 dětí. Jako každoročně připravili učitelé z České republiky všem třídám dva úkoly – test z českého pravopisu a krátký úkol ze slohu. Po splnění úkolů měly děti přestávku, během níž si mohly jít prohlédnout vesnici. Vždyť mnohé byly v Eibenthale poprvé!

Při vyhlášení výsledků se nejvíc radovaly naše děti ze Svaté Heleny. Vlastně nikdo z nich neodjel s prázdnou. A je nutno zdůraznit, že ceny byly velmi zajímavé: např. přehrávač MP3, kolečkové brusle nebo sada her. I o výsledcích této soutěže informujeme podrobněji v Helenském sluníčku.

Po necelém týdnu následovala další soutěž s názvem „Concurs interaktiv - inteligenţa în competiţie“. Proběhla 15. května 2009 u nás ve Svaté Heleně a byla určena opět dětem ze 7. a 8. tříd. Děti z českých vesnic tentokrát porovnávaly své znalosti z rumunštiny, z matematiky a ze zeměpisu. Soutěžní úkoly připravili společně rumunští profesoři a profesorky, kteří příslušné předměty na jednotlivých školách učí. Dětí přijelo kolem třiceti, takže konkurence byla poměrně velká. Navíc se neúčastnily jen děti z vesnic, ale byli tu i soutěžící Moldovy Nouă.

Z výsledků se tentokrát nejvíc radovaly děti z Eibenthalu. Dá se říci, že vyhrály, co se dalo. My jim samozřejmě gratulujeme.

Musíme poděkovat všem organizátorům jednotlivých soutěží. Soutěže připravili velmi dobře. A nakonec děkujeme i DSSČR, bez jehož finanční pomoci by se podobné soutěže nemohly uskutečnit. Pořádání takových soutěží má rozhodně smysl. Děti se vzájemně lépe poznají a navíc mají další motivaci k pilnější práci ve škole. Nezbývá než doufat, že celosvětová finanční krize neovlivní finance DSSČR natolik, aby od podobných akcí v budoucnu ustoupil.

Konec školního roku 2008-2009

Školní rok byl letos ukončen mimořádně brzy – už 11. června. Žákům i učitelům přálo počasí, takže vyhlášení nejlepších žáků a předávání odměn mohlo proběhnout venku před budovou školy. Se svými učiteli se jako tradičně přišli rozloučit všichni školáci. Ale květiny paní učitelce přinesli i ti předškoláci, kteří školku opustí a v září už nastoupí do 1. třídy.

Trošku dojaté byly i dvě končící osmačky – Barči Hruzová a Anička Rothová. My jim přejeme úspěšný start na střední škole, kam po prázdninách nastoupí.

A všem ostatním – dětem i učitelům – přejeme o prázdninách pěkné počasí. Dobře si odpočněte, ať jste zase v září plni nových sil!! 

 

Tvůrčí dílna

Součástí návštěvy umělců z ČR v září 2008 byla i tvůrčí dílna, která probíhala po tři večery v místní škole.

Skupina 12 dětí se nejprve naučila veselou písničku o trpaslících (melodie z filmu Sněhurka a sedm trpaslíků). Píseň děti doprovodily jednoduchými pohyby a také na-malovaly celý příběh temperami na dlouhý papír. Společně s lektorkami potom vyrobili maxitelevizi, ve které se příběh trpaslíků odehrával.

Dětem se zpívání i malování velmi líbilo, společně s lektorkami si užily spoustu legrace.
A nakonec i výsledek byl dobrý, přestože času bylo žalostně málo. Společná práce byla předvedena rodičům i dalším hostům před představením loutkového divadla.

Navíc se toto krátké představení stalo součástí vystoupení na dětském festivale v Băile Herculane.

Takže díky Kristíno, Jenovéfo, Lucko, Petro, Jitko i všem ostatním! Díky za to, že jste místním dětem připravily veselý a pestrý konec prázdnin. A moc díky za spoustu užitečného výtvarného materiálu, který jste nám darovaly. Rozhodně ho využijeme!

Několik fotografií z tvůrčí dílny

(kliknutím na obrázek zvětšíte do plné velikosti)

Trpaslíci diskutují o podobě své písničky Společné malování na chodbě školy Vystoupení pro rodiče: maxitelevize a 12 helenských trpaslíků
Trpaslíci diskutují o podobě své písničky Společné malování na chodbě školy Vystoupení pro rodiče

Křížek - ilustrační foto
Takto vypadal interiér v‘ech ‘kol je‘tě před 10 lety
Nová ‘kola

Několik fotografií z prázdninové školy

Nejmladší skupina při výuce

Nejmladší skupina při výuce

Učitelka Radka Tomíšková

Učitelka Radka Tomíšková

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]