Sfânta Elena
Krajané v českých vesnicích rumunského Banátu
SVATÁ HELENA

Prozdravi.cz

Současné problémy v obci Svatá Helena


Odchod obyvatel do ČR je bezesporu největším současným problémem.
Počet obyvatel vesnice se rok od roku snižuje, protože lidé odcházejí do České republiky. Hlavním důvodem těchto odchodů je nedostatek pracovních příležitostí pro muže i ženy. V blízké Moldově Nouă sice nějaké pracovní příležitosti jsou (dokonce i díky podnikatelům z ČR), ale výdělek je příliš nízký, aby se mladé rodiny mohly udržet v obtížných podmínkách. Proto na vesnici zůstávají pouze starší lidé důchodového věku.

Voda a kanalizace
Svatá Helena trpí nedostatkem vody od svého založení. Pouze na počátku 90. let minulého století se lidé pokusili situaci vyřešit vybudováním velké nádrže na vyvýšeném místě nad místním hřbitovem. Voda se čerpala z místa zvaného Rajka. Bohužel se ukázalo, že celý systém je příliš nákladný, a tak přestali mít lidé o vodovod zájem.
V roce 2006 navštívili vesnici speleologové z ČR a podrobně prozkoumali většinu jeskyní, kterých jsou v okolí vesnice. Bohužel vodu blíže od vesnice neobjevili.
Ve vesnici je sice několik studní, ale voda v nich není příliš vhodná na pití. Bakteriologické rozbory opakovaně ukazují zvýšený výskyt koliformních bakterií. Ve vesnici totiž není kanalizace. Proto lidé nejčastěji používají dešťovou vodu z nádrží. A to nejen k napájení dobytka, ale také na vlastní potřebu.

Stavba nové cesty v květnu – listopadu 2008
Stará příjezdová cesta na Svatou Helenu se dočkala zásadní rekonstrukce. Obecní úřad (primărie) v Coronini vypracoval za pomoci společnosti Člověk v tísni projekt, žádost o dotaci byla podána na Župní radu (Consiliul Judeţean) v župním městě Reşiţa.

Projekt na stavbu nové asfaltové silnice byl schválen, peníze byly pro tento účel uvolněny z fondů Evropské unie (program PHARE). Schvalovací řízení trvalo dlouhou dobu, delší čas také zabralo zákonem nařízené výběrové řízení na vhodnou stavební firmu. Projekt vypracovala firma S.C. VIAPROIECT SRL Reşiţa. Vlastní stavbu provedla firma S. C. FILIALA CCCF Drumuri şi poduri Timişoara. Práce začaly zhruba v polovině května 2008, stavba byla dokončena v listopadu 2008.

Asfaltový koberec je 4 m široký, hrubým štěrkem byly zpevněny byly i okraje v šířce 1 m.
Při stavbě byly v místě zvaném „U valašského Krchova“ byly opravdu odkryty staré hroby. Na tento hřbitov byli před 180 lety zřejmě pohřbíváni i první přesídlenci českého původu.

V pravém sloupci si můžete prohlédnout několik fotografií ze stavby.

Odpadky
Vesnice má problémy s komunálním odpadem, především se sklem a plasty. Téměř všichni lidé řeší hromadění odpadu tak, že čas od času vše vyvezou za ves. Bohužel pro odpadky neexistuje jedno vyhrazené místo, a tak kolem vesnice narůstají skládky. Většině místních obyvatel tento stav nevadí. Naštěstí se už začalo blýskat na časy. Na základě nařízení Evropské unie dojíždí od jara roku 2010 do vesnice každý pátek popelářský vůz, který odpad sváží na vyhrazené smetiště blízko města Moldova Nouă. Lidé si pomalu na novou službu zvykají.

Elektrárny
V srpnu 2007 dostal obecní úřad nabídku dvou firem na výstavbu větrných elektráren. Obecní zastupitelstvo rozhodlo na zasedání 29. 9. 2007 přijmout nabídku firmy z Baia Mare. Byla uzavřena dohoda o spolupráci. Obecní úřad nabídl firmě své pozemky (asi 15 ha) na vybudování zkušebních větrných elektráren. Tyto pozemky jsou asi 3 km od vesnice. Z každé postavené elektrárny by měla firma zaplatit ročně do obecní pokladny 2500 EUR. Přípravné práce by měly začít v červnu 2010.  
Kromě firmy z Baia Mare má o výstavbu elektráren zájem firma Windkraft Simonsfeld z Rakouska. Obecní úřad sice tuto firmu odmítl, ale její zástupce nadále od místních sedláků vykupuje pozemky, některé i v bezprostřední blízkosti vesnice.

Nahoru

Křížek - ilustrační foto

Kliknutím na obrázek zvětšíte do plné velikosti

V první fázi byla stará cesta rozšířena na 5-6 m
 V první fázi byla stará cesta rozšířena na 5-6 m

Zarovnání terénu prováděl grejdr
 Zarovnání terénu prováděl grejdr

Několik válců umačkalo hrubý štěrk
Několik válců umačkalo hrubý štěrk

Asfaltový koberec je 4 m široký
Asfaltový koberec je 4 m široký

Poslední prací bylo vybetonování příkopů
Poslední prací bylo vybetonování příkopů

V místě zvaném „U valašského Krchova“ byly opravdu odkryty staré hroby
V místě zvaném „U valašského Krchova“ byly opravdu odkryty staré hroby

Copyright 2008 All Rights Reserved Vieroslav Mesarč   [CNW:Counter]